Hỏi - Đáp EB-5 - Robert Mullins International 8/8/2019

Thứ Tư, 07 Tháng Tám 201918:59(Xem: 5703)
Hỏi - Đáp EB-5 - Robert Mullins International 8/8/2019
Hỏi Đáp EB-5

1- Hỏi: Việc đầu tư của tôi với dự  án tôi đã chọn và nộp đơn với sở di trú vào đầu năm 2019 sẽ không thay đổi khi luật mới sẽ có hiệu lực vào ngày 21 tháng 11 năm 2019 phải không?

- Đáp: Đúng vậy, hồ sơ nộp trước ngày 21/11/2019 sẽ được duy trì quy định cũ về vốn đầu tư và theo sự hoạch định khu vực đầu tư của tiểu bang.  Mới đây thời gian duyệt xét đơn I-526 tăng lên 45 tháng do có nhiều hồ sơ tồn đọng.  Hy vọng sẽ trở lại bình thường 29 tháng hoặc ít hơn trong tài khóa 2020 bắt đầu tháng 10.

2- Liệu dự án đầu tư của tôi sẽ vẫn là dự án đầu tư trong khu vực được xem là có tỷ lệ thất nghiệp cao? Và điều gì sẽ xảy ra nếu dự án của tôi trở thành dự án không nằm trong vùng không có tỷ lệ thất nghiệp cao?

- Đáp: Sau ngày 21/11/2019 Sở di trú USCIS sẽ có trách nhiệm quyết định vùng nào có hoặc không có tỷ lệ thất nghiệp cao, vốn đầu tư tối thiểu của dự án đầu tư hiện nay của qúy vị sẽ thay đổi hoặc là 900.000 mỹ kim hoặc là 1 triệu 800 ngàn mỹ kim cho những nhà đầu tư mới.

3- Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu dự án đầu tư hiện nay thất bại? Vốn đầu tư của tôi có sẽ được hòan lại và ngày ưu tiên của tôi có sẽ được chuyển qua một dự án mới không?

- Đáp: Điều này tùy theo hợp đồng giữa qúy vị và nhà phát triển. Đôi khi nhà phát triển giữ lời hứa sẽ hòan lại tiền đầu tư cho qúy vị theo hạn kỳ nào đó. Để nộp đơn mới sau ngày 21 tháng 11 năm 2019, qúy vị có thể cần phải đưa số tiền đầu tư mới theo như yêu cầu và sẽ có thể giữ được ngày ưu tiên trước đây.

4- Hỏi: Những điều lệ mới về chương trình đầu tư EB-5 có thể hồi tố không?

- Đáp: Không. Luật Cuối Cùng nói rõ là luật đầu tư mới không có quy định về việc hồi tố. Những quy định mới về EB-5 chỉ áp dụng cho những đơn xin đầu tư I-526 nộp vào ngày hoặc sau ngày 21 tháng 11 năm 2019.

5- Hỏi: Khi nào luật đầu tư EB-5 mới sẽ bắt đầu với vốn đầu tư tối thiểu 900.000 mỹ kim?

- Đáp: Hiện tại, chúng tôi chưa biết khi nào việc đầu tư mới sẽ bắt đầu với vốn đầu tư $900,000 mỹ kim. Vốn đầu tư này chỉ có thể được biết rõ nếu Sở di trú USCIS thuộc Bộ Nội An họach định rõ vùng nào sẽ được xem là có tỷ lệ thất nghiệp cao. Sở di trú chưa phổ biến bất cứ hướng dẫn, đơn, thủ tục hoặc lệ phí đơn cho những vùng được xem là có tỷ lệ thất nghiệp cao. Điều này có nghĩa là với những mục đích thực tế, việc đầu tư 900.000 mỹ kim có thể chưa được thực hiện trong một vài tháng sau ngày 21 tháng 11 năm 2019, ngọai trừ Sở di trú USCIS phổ biến những điều lệ trên trước ngày này.

6- Hỏi: Nếu tôi có một đơn xin đầu tư chiếu khán EB-5 đang chờ duyệt xét, liệu tôi có thể bỏ thêm vốn đầu tư để giữ cho đơn xin chiếu khán được xét nhanh hơn không?

- Đáp: Những quy định mới về đầu tư EB-5 không đòi hỏi người đầu tư đã nộp đơn xin đầu tư I-526 cần phải bỏ thêm vốn để đơn của họ tiếp tục được duyệt xét sau ngày 21 tháng 11 năm 2019 hay được xét nhanh hơn, quý vị cần theo dỏi mức độ duyệt xét hàng hta1ng của sở di trú trên trang mạng: www.uscis.gov/processing time.

7- Hỏi: Làm sao có thể chắc chắn rằng người đầu tư có thể đủ điều kiện để đầu tư với tiền vốn đầu tư thấp? Liệu dự án đầu tư tôi muốn hay đã mua suất có vẫn nằm trong vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao hay không?

- Đáp: Khi luật đầu tư mới EB-5 bắt đầu trong tháng 21/11 năm 2019, nó sẽ tùy Sở di trú quyết định những vùng nào đủ tiêu chuẩn có tỷ lệ thất nghiệp cao. Những tiểu bang sẽ không có quyền hạn này nữa. Chưa biết chính xác khi nào Sở di trú sẽ loan báo những dự án hiện nay ở những vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao sẽ có thể giữ quy chế đang có hay không. Điều có thể xảy ra là một vài dự án đang có diện là ở vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao sẽ mất diện nay sau ngày 21 tháng 11 năm 2019 vì không còn quy chế đặc miễn như trước.

8- Hỏi: Vấn đề liên quan đến ngày (hoàng hôn) hết hạn chương trình EB-5 vào  30 tháng 9 tới đây sẽ ra sao?

- Đáp: Để cho chương trình đầu tư EB-5 tiếp tục, Quốc hội cần gia hạn chương trình này mỗi lần có thể lên tới 5 năm, sau ngày 30 tháng 9. Hiện nay, chẳng có lý do nào cho thấy Quốc hội sẽ từ chối làm việc này.
(Xem: 11277)
(Robert Mullins International) Sau khi Tổng Thống Biden ký ban hành luật EB-5 mới ngày 15/3/2022. Giới phân tích và các nhà đầu tư EB-5 kỳ vọng sở di trú sẽ công bố một bản hướng dẫn cụ thể vào giữa tháng 5, 2022 về chỉ thị nộp một hồ sơ đầu tư EB-5 theo quy định mới. Nhưng sở di trú đã đăng bài Hỏi và Đáp như sau với suy luận rằng luật cải tổ chương trình EB-5 do Quốc Hội thông qua, đã vô hiệu lực hơn 600 trung tâm vùng và yêu cầu những trung tâm này tái chỉ định để được ủy quyền nộp đơn chiếu khán đầu tư, theo những quy định sẽ áp dụng vào ngày 14 tháng 5, 2022. Sau đây là nguyên bản Hỏi Đáp đăng trên trang mạng của sở di trú: