The EB-5 Regional Center Program and the Special Immigrant Non-minister Religious Worker Program Have Been Extended

Thứ Năm, 20 Tháng Chín 201200:00(Xem: 42318)
The EB-5 Regional Center Program and the Special Immigrant Non-minister Religious Worker Program Have Been Extended

On September 13, 2012, in a nearly unanimous decision, the House of Representatives voted to extend the EB-5 Regional Center Program and Non-Minister Religious Worker Program through September 30, 2015. This bill is extremely popular among congressmen of both parties. President Obama is expected to sign the bill into law this week.

It is not surprising that the Regional Center Program is popular since a primary benefit of the program is the creation of U.S. jobs.
Representative Lamar Smith released a statement mentioning that, “The regional center pilot project, which is almost two decades old, has re-invigorated the investor visa program. Investment through a regional center is especially attractive to potential investors because they do not have the responsibility of running a new business. They can also count indirect job creation towards the job creation requirement.”
The extension of the Regional Center Program is a significant step towards the creation of jobs for thousands of Americans. This is a program that is extremely beneficial to the U.S. It not only creates jobs but also stimulates the economy at no cost to U.S. taxpayers. The money invested by the immigrant in an EB-5 venture is the tip of the iceberg. Most of the EB-5 investors come to the U.S. and make multimillion dollar purchases of homes, cars, furniture, and services. This additional stimulus is often overlooked when the EB-5 program is discussed. Many of the investors also open or purchase businesses separate from their EB-5 investments, thereby creating and preserving additional jobs and further stimulating the economy.

The Special Immigrant Non-Minister Religious Worker Visa Program
 
The Special Immigrant Non-Minister Religious Worker Program covers special immigrant religious workers in the EB-4 visa category. It allows qualified religious workers to immigrate to the U.S. permanently and later become citizens.
 
Non-Ministers. Non-Minister religious workers are those who are called to a vocation or who are in a traditional religious occupation with a bona fide nonprofit, religious organization in the United States.
 
Examples of those who are called to a vocation include nuns, monks, and sisters.
 
Examples of those in religious occupations include missionaries, counselors, translators, religious instructors, cantors, and other pastoral care providers. Some non-minister religious workers are pursuing studies in a seminary or are receiving advanced training in their religion.
 
The program provides for up to 5,000 Special Immigrant visas per year which religious denominations or organizations in the United States can use to sponsor foreign nationals to perform religious service in the United States.
 

Q.1. Some people say it requires $500,000 to invest in a Regional Center, and some say $1,000,000. Which is correct?
A.1. If the Regional Center project is in an area of high unemployment, then $500,000 is sufficient. Otherwise, an investment of $1,000,000 is required.

Q.2. Can monks and nuns be admitted to the US for religious work if they only intend to be here temporarily?
A.2. Yes, they or their sponsors would apply for R-1 visas, by submitting the I-129 form to US CIS in America.

 
ROBERT MULLINS INTERNATIONAL www.rmiodp.com
Immigration Support Services-Tham Van Di Tru

9070 Bolsa Avenue, Westminster CA 92683 (714) 890-9933 
779 Story Road, Ste. 70, San Jose, CA 95122 (408) 294-3888 
6930 65th St. Ste. #105, Sacramento CA 95823 (916) 393-3388 
42 Dang Thi Nhu, P. Nguyen Thai Binh, Q1, HCM (848) 3914-7638
Thứ Năm, 13 Tháng Mười Hai 2007(Xem: 41864)
Bộ phận Tỵ nạn của Tòa Lãnh sự hiện nay được gọi là Bộ phận Tái định cư Nhân đạo (HRS). Trong thời gian hiện nay, nhiệm vụ chính của Bộ phận này là duyệt xét những hồ sơ thuộc diện Tái định cư Nhân đạo (HR), dành cho những người nộp đơn theo Chương trình HO cũ nhưng chưa có cơ hội được phỏng vấn.
Thứ Sáu, 07 Tháng Mười Hai 2007(Xem: 39349)
Các đương đơn xin chiếu khán (visa) điều trị y tế cần hoàn tất từng bước theo các đòi hỏi xin chiếu khán phi di dân, kể cả mẫu đơn DS-156 xin chiếu khán phi di dân. Những buổi hẹn gấp trong những trường hợp y tế khẩn cấp có thể được yêu cầu qua những thủ tục Yêu Cầu Phỏng Vấn Khẩn Cấp.
Thứ Năm, 29 Tháng Mười Một 2007(Xem: 39667)
Kỳ trước, chúng ta đã có dịp tìm hiểu về số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam du học tại Hoa Kỳ ngày một gia tăng. Mặc dù việc du học đòi hỏi gia đình của đương đơn phải chứng minh khả năng tài chánh có thể đáp ứng tổng chi phí mà đương đơn phải chi trả khi theo học ở Hoa Kỳ, nhưng trong nhiều trường hợp
Thứ Hai, 26 Tháng Mười Một 2007(Xem: 36431)
Phúc trình 2007 từ Viện Giáo Dục Quốc Tế Hoa Kỳ, công bố ngày 13/11/2007, cho thấy số lượng sinh viên học sinh Việt Nam sang Mỹ du học tăng nhanh trong những năm gần đây. Đây là thông tin mới nhất do phóng viên Thanh Trúc của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết trong một bản tin mới đây.
Thứ Hai, 26 Tháng Mười Một 2007(Xem: 37379)
Phúc trình 2007 từ Viện Giáo Dục Quốc Tế Hoa Kỳ, công bố ngày 13/11/2007, cho thấy số lượng sinh viên học sinh Việt Nam sang Mỹ du học tăng nhanh trong những năm gần đây. Đây là thông tin mới nhất do phóng viên Thanh Trúc của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết trong một bản tin mới đây.
Thứ Năm, 15 Tháng Mười Một 2007(Xem: 38008)
Ngày 25/10/2007 vừa qua, Phòng Công Dân Hoa Kỳ và Dịch Vụ Di Trú (tức cơ quan USCIS) chính thức loan báo trên trang nhà của họ về sự thay đổi phương thức duyệt xét hồ sơ bảo lãnh con nuôi tại Việt Nam. Theo nội dung bản thông báo này, văn phòng USCIS tại thành phố Sài Gòn, Việt Nam, sẽ được toàn quyền duyệt xét các mẫu đơn I-600
Thứ Năm, 08 Tháng Mười Một 2007(Xem: 39067)
Trong thời gian vừa qua, nhiều người đã liên lạc với Văn phòng Robert Mullins International để hỏi thăm về việc Thường trú nhân muốn đi du lịch cần giấy tờ gì, và nếu ở quá hạn quá lâu sẽ phải giải quyết ra sao? Trong chủ đề hội thoại hôm nay, chúng tôi sẽ trả lời một số câu hỏi đã gửi cho văn phòng liên quan đến vấn đề du lịch ngoài Hoa Kỳ.
Thứ Sáu, 02 Tháng Mười Một 2007(Xem: 36550)
Trong những kỳ trước, chúng tôi đã gửi đến qúy vị 75 câu hỏi trong số 100 câu hỏi sẽ được áp dụng trong kỳ thi nhập tịch Hoa Kỳ theo phương thức mới. Theo thông báo chính thức của Phòng Dịch Vụ Công Dân và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS), kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2008, cơ quan USCIS sẽ bắt đầu áp dụng cuộc thi nhập tịch được điều chỉnh theo lối mới.