Quý độc giả quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe chương trình phát thanh của chúng tôi theo thời khóa biểu dưới đây:

Ngày \ Tần Số

1430AM
(Northern California)

1500AM-KSJX

 Xem trên Facebook facebook

106.3FM
(Southern California)

Thứ Tư

07:00PM - 08:00PM

 

07:00PM - 07:30PM

Chủ Nhật

 

3:00PM - 4:00PM

iTunesXem trên iTunes