The CSPA and the Children Left Behind

Thứ Tư, 02 Tháng Mười Một 201100:00(Xem: 51666)
The CSPA and the Children Left Behind
The CSPA and the Children Left Behind 
 
After the CSPA was introduced in 2002, thousands of children over 20 were able to accompany their parents to the US. But, the question remains, what about the over-20 children who do not qualify for the CSPA?

For most of the time since 2002, if a child was left behind in Vietnam because he did not qualify for the CSPA, the parents filed a new petition for the child after they arrived in the US. However, that new petition received a new priority date, and that means the child had to remain in Vietnam for at least 7 or 8 more years.
 
In August, we reported that motions had been filed in several district courts, to ask CIS to give the parents’ original filing date to new petitions filed for the children left behind. If these court cases are successful, after the parents arrive in the US they could file F2B petitions and receive the same priority date as their old petitions. This would eliminate the waiting time for their over-20 children left behind.
 
On September 8th, the U.S. Circuit of Appeals for the 5th Circuit, in a unanimous decision, ruled that the petitions filed for the left-behind children can get the original priority date of their parents’ petition. However, we need to understand that this ruling was only for the 5th Circuit Court of Appeals, covering Texas, Louisiana and Mississippi.
 
California is located in the district of the 9th Circuit Court. The 9th Circuit Court and the 2nd Circuit covering New York, are still very conservative and they still say that the F2-B petitions cannot get the original filing date of the parents’ petition.
 
 This favorable 5th Court ruling was in the case of Khalid, a native of Pakistan who entered the U.S. as a ten-year-old visitor in June 1996. In January 1996, his aunt, a U.S. citizen, had submitted a visa petition under the 4th preference family category sponsoring his mother and her family for green cards. However, by the time that the petition became current in February 2007, Khalid was 22 years of age and did not qualify for CSPA.
 
In 2007, Khalid’s mother filed an F-2B visa petition and requested that her son be granted the June 1996 priority date. The USCIS denied his mother’s request and the government then placed Khalid under removal proceedings. The Board of Immigration Appeals also refused to give him a favorable ruling.
 
However, when the family brought the case to the 5th Circuit Court, that court stated that the purpose of CSPA is to “provide age-out protection for aliens who were children (under 21) at the time that a petition for permanent resident status was filed on behalf of their family.”
 
The simple and compelling logic of the 5th Circuit Court's analysis and decision in this case provides ample reason for both the 2nd and 9th Circuits to reconsider their restrictive interpretations of CSPA. At the very least, the split in the Circuits will elevate this important issue to the Supreme Court to decide.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Q.1. How long will it take this matter to reach the Supreme Court?
 
A.1. It may be 2 or 3 years until the Supreme Court decides

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Q.2. My over-20 son had to stay behind in Vietnam. Now I want to file an F2-B petition. Can I file the petition with CIS in Texas to take advantage of the 5th Circuit Court’s decision to allow the F2B to get the original filing date of my petition?
 
A.2. Unfortunately , you must file the petition with the CIS office that has jurisdiction over the place where you live. That means residents of California, Arizona, Nevada, and the north western states must all file their petitions with the California CIS office, which is located in the territory of the 9th Circuit Court.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Q.3. I want to file an F2-B for my son. Can I ask CIS for the original filing date of my petition, based on humanitarian reasons?
 
A.3. We have heard of a couple of cases in which CIS-California allowed the original priority date to be used. It is not clear if this was done intentionally or by mistake. But it never hurts to ask.

 
ROBERT MULLINS INTERNATIONAL www.rmiodp.com
Immigration Support Services-Tham Van Di Tru

9070 Bolsa Avenue, Westminster CA 92683 (714) 890-9933 
779 Story Road, Ste. 70, San Jose, CA 95122 (408) 294-3888 
6930 65th St. Ste. #105, Sacramento CA 95823 (916) 393-3388 
42 Dang Thi Nhu, P. Nguyen Thai Binh, Q1, HCM (848) 3914-7638
Thứ Năm, 13 Tháng Mười Hai 2007(Xem: 39432)
Bộ phận Tỵ nạn của Tòa Lãnh sự hiện nay được gọi là Bộ phận Tái định cư Nhân đạo (HRS). Trong thời gian hiện nay, nhiệm vụ chính của Bộ phận này là duyệt xét những hồ sơ thuộc diện Tái định cư Nhân đạo (HR), dành cho những người nộp đơn theo Chương trình HO cũ nhưng chưa có cơ hội được phỏng vấn.
Thứ Sáu, 07 Tháng Mười Hai 2007(Xem: 36413)
Các đương đơn xin chiếu khán (visa) điều trị y tế cần hoàn tất từng bước theo các đòi hỏi xin chiếu khán phi di dân, kể cả mẫu đơn DS-156 xin chiếu khán phi di dân. Những buổi hẹn gấp trong những trường hợp y tế khẩn cấp có thể được yêu cầu qua những thủ tục Yêu Cầu Phỏng Vấn Khẩn Cấp.
Thứ Năm, 29 Tháng Mười Một 2007(Xem: 36512)
Kỳ trước, chúng ta đã có dịp tìm hiểu về số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam du học tại Hoa Kỳ ngày một gia tăng. Mặc dù việc du học đòi hỏi gia đình của đương đơn phải chứng minh khả năng tài chánh có thể đáp ứng tổng chi phí mà đương đơn phải chi trả khi theo học ở Hoa Kỳ, nhưng trong nhiều trường hợp
Thứ Hai, 26 Tháng Mười Một 2007(Xem: 33877)
Phúc trình 2007 từ Viện Giáo Dục Quốc Tế Hoa Kỳ, công bố ngày 13/11/2007, cho thấy số lượng sinh viên học sinh Việt Nam sang Mỹ du học tăng nhanh trong những năm gần đây. Đây là thông tin mới nhất do phóng viên Thanh Trúc của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết trong một bản tin mới đây.
Thứ Hai, 26 Tháng Mười Một 2007(Xem: 34710)
Phúc trình 2007 từ Viện Giáo Dục Quốc Tế Hoa Kỳ, công bố ngày 13/11/2007, cho thấy số lượng sinh viên học sinh Việt Nam sang Mỹ du học tăng nhanh trong những năm gần đây. Đây là thông tin mới nhất do phóng viên Thanh Trúc của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết trong một bản tin mới đây.
Thứ Năm, 15 Tháng Mười Một 2007(Xem: 35238)
Ngày 25/10/2007 vừa qua, Phòng Công Dân Hoa Kỳ và Dịch Vụ Di Trú (tức cơ quan USCIS) chính thức loan báo trên trang nhà của họ về sự thay đổi phương thức duyệt xét hồ sơ bảo lãnh con nuôi tại Việt Nam. Theo nội dung bản thông báo này, văn phòng USCIS tại thành phố Sài Gòn, Việt Nam, sẽ được toàn quyền duyệt xét các mẫu đơn I-600
Thứ Năm, 08 Tháng Mười Một 2007(Xem: 36374)
Trong thời gian vừa qua, nhiều người đã liên lạc với Văn phòng Robert Mullins International để hỏi thăm về việc Thường trú nhân muốn đi du lịch cần giấy tờ gì, và nếu ở quá hạn quá lâu sẽ phải giải quyết ra sao? Trong chủ đề hội thoại hôm nay, chúng tôi sẽ trả lời một số câu hỏi đã gửi cho văn phòng liên quan đến vấn đề du lịch ngoài Hoa Kỳ.
Thứ Sáu, 02 Tháng Mười Một 2007(Xem: 33890)
Trong những kỳ trước, chúng tôi đã gửi đến qúy vị 75 câu hỏi trong số 100 câu hỏi sẽ được áp dụng trong kỳ thi nhập tịch Hoa Kỳ theo phương thức mới. Theo thông báo chính thức của Phòng Dịch Vụ Công Dân và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS), kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2008, cơ quan USCIS sẽ bắt đầu áp dụng cuộc thi nhập tịch được điều chỉnh theo lối mới.